Régió

50149

Könyvbemutató: Lexikológiai vizsgálatok a palóc nyelvjárásokban

A losonci Nógrádi Galéria és Múzeum mutatta sorrendben második önálló tudományos munkáját Dr. Kovács Csíkány Andrea, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem hungarisztikai tanszékének tanára. Doktori fokozatát a Budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetemen szerezte meg a lingvisztika, szociolingvisztika és dialektológia program keretében.
50130x

A lévai építész, Papp Zsolt egy sikernapja

A gigantikus méretű DITURIA üzletközpont várva várt megnyitójára november 20-án került sor. Ugyanúgy, mint a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma „Fénix 2013" díjának ünnepélyes átadása is ugyanerre a napra esett, melyen tiszteletbeli elismerésben részesítették az alsósztregovai Madách-kastély felújítóit. S kiosztották a „Nyilvánosság Díját" is. Mindezt Papp Zsoltnak.
50098

Marcus Aureliusnak avattak emlékművet Sáróban

Dombormű emlékművet avattak fel november 19-én a Garam menti Sáró községben a neves római filozófuscsászárnak.
Köztudott, hogy az ókori politikus személyesen kísérte el a légióit a hadjárataira. Ez miatt Pannónia provincia (a mai Dunántúl) északi határait megtámadó germán törzsek elleni hadjáratai során sokat harcolt a mai Dél-Szlovákia területén is. Erre utaló tárgyi bizonyítékok a mai napig elő-előkerülnek a föld mélyéről tájainkon. Az is tudva lévő, hogy a császár előszeretettel vetette papírra gondolatait, és mivel élete nagy részét táborokban, katonák között töltötte, így könnyen érthető, hogy megannyi művét ezen a vidéken is írta, amire sok helyütt említést is tesz. Ezek művek közt találhatjuk pl. a Gondolatok saját magamhoz címűt, vagy a főműveként is számon tartott Elmélkedések bizonyos részeit, de a leghíresebb írása a Csodálatos esőről szóló legenda is a Garam völgyében íródott.
Ebből is látszik, hogy milyen szorosan kötődik a grandiózus Római Birodalom tán legintellektuálisabb császára vidékünkhöz, mégis az itteniek ennek mintha nem sok jelentőséget szentelnének. Ellenben a sáróiakkal, akik közterületeik felújítása mellett e jelentős történelmi hagyatéknak sem feledkeztek el emléket állítani főterük közepén.
Ám Marcus Aurelius más kapcsán is kötődik a felvidékiekhez, hiszen egyik, talán legkiemelkedőbb felvidéki írónk, Márai Sándor is nagy hódolója volt az ókori gondolkodónak. Számtalan Márai-műben olvashatunk erre irányuló utalásokat, de az sem ritka, hogy konkrétan Marcus Aurelius idézeteket, gondolatokat tolmácsol nekünk a „kassai polgár".
Az impozáns kő-emlékművet a falu leköszönő polgármestere, Judita Trníková adta át, de részt vettek az avatáson a falu egyházi elöljárói is egyaránt. Révész Csilla, lelkipásztor Sáró népét megáldva arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a mai értéktől kiüresedett világban meg kell becsülnünk a múlt hagyatékait és tanításait. Mindazonáltal újra és újra rá kell döbbennünk, hogy királyok és uralkodók jönnek és mennek, de a Királyok Királya, Jézus Krisztus örökkön-örökké uralkodik.

Csonka Ákos, Felvidék.Ma
Fotó: Csomor Molnár Mária

50079

Komáromi MKP: lemond a teljes elnökség

December 8-án választhat új elnököt és elnökséget az MKP komáromi szervezete – derült ki a helyi szervezet elnökségének tegnapi ülésén, ahol arról is döntés született, hogy Czíria Attila után a teljes elnökség is felajánlja lemondását. Ezt a három hét múlva sorra kerülő tisztújító gyűlésen az alapszervezet tagságának is el kell fogadnia.
50062

Magyaródy Szabolcs kassai előadása elé

A kassai Rovás Akadémián (Szent László u. 34) november 20-án tart előadást Magyaródy Szabolcs, a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője, az angol és magyar nyelvű, magyar történelmi vonatkozású honlap, a Corvinus Library alapítója és működtetője.
50013

Novemberi csörgetés

Megszámolva a jelenlévőket – nem volt túl nehéz dolgunk – alig ötvenen voltak kíváncsiak a 25. évvel ezelőtti események losonci felidézésre. A szervezők – hagyományosan – novemberi csörgetés (Novembrové štrnganie) címmel csábították az érdeklődőket most a Köztársaság tér egyik sarkába. A kis pódium előtt égő gyertyákból kirakott „25"-os szám jelezte, hogy a társadalomfordító bársonyosnak nevezett forradalom óta negyedszázad telt el.
50011

Esterházyra és a bársonyos forradalom 25. évfordulójára emlékeztek Komáromban

Gyertyagyújtással és főhajtással tisztelegtek Esterházy János előtt a bársonyos forradalom 25. évfordulóján Komáromban, november 17-én. A negyedszázaddal ezelőtti események kapcsán azért kerülhet középpontba a felvidéki mártír politikus, mert az ő életpályája elválaszthatatlanul összefonódik a diktatúrával és a totalitarizmussal szembeni harccal – hangzott el a megemlékezésen.
49991

„Emberként, emberhez méltóan szeretném ellátni feladataimat" - interjú Komárom új polgármesterével

Komárom újonnan megválasztott polgármestere, Stubendek László az önkormányzati választások után a Felvidék.ma-nak adott először interjút. A kissé rendhagyó helyszínen feltett kérdéseinkre megfontoltan, őszintén válaszolt. A komáromi Szent András templomban értük őt utol, ahol egy francia festőművész kiállítását nyitotta meg november 16-án.
49966x

Komárom Stubendek Lászlóra szavazott

(FRISSÍTVE!) Stubendek László az egyik legnagyobb nyertese az önkormányzati választásoknak: a független polgármesterjelölt maga mögé utasította Czíria Attilát, az MKP - Most-Híd jelöltjét és a jelenlegi polgármestert, a szintén függetlenként induló Marek Antont, így Komáromot az elkövetkező négy évben ő irányíthatja.